Нажаев Ахьмад — Нохчалла.com — Чечня, чеченцы, обычаи, традиции, история и многое другое
Биографии на чеченском языке

Нажаев Ахьмад

 

Нажаев  Ахьмад  вина 1895-чу  Иоккачу  Атаг1ахь1920-чу  шарахь  хьехархойн  курсаш  чекхъяьхнаюьртачу  школехь  хьехархочун  болх  бира1926-чу  шарахь  Нажаев  Ахьмада  арахоьцу  фальклорин  сборникюкъахь    халкъан  эшаршдийцаришкицанаш  долушОццу  шарахь  и  ибриевца  цхьанан  арайолу  цуьнан  шол1а  сборник «Нохчийн  эшарш»  ц1е  йолуш.

1929-шо  долалуш  «Серло»  газетан  аг1онаш  т1ехь зарбане  евлира  цуьнан  стихаш.   1934- 1935  шерашкахь  арахоьцу  цхьацца  дийцаршгочйо  цуьнан  стихаш  оьрсийн  матье.  Шен  хенахь  дукха  къахьегна  Нажаев  Ахьмада  нохчийн   культуралитература  а  кхечу  халкъана  йовзуьйтуш, шегахь  кхин  1илманан  кечам  боцуш.

Нажаев  Ахьмад  кхелхина  1943-чу  шарахь

Оставить комментарий