Сулаев Мохьмад — Нохчалла.com — Чечня, чеченцы, обычаи, традиции, история и многое другое
Биографии на чеченском языке

Сулаев Мохьмад

 

Сулаев  Мохмад  Абуевич  вина  1920  шарахь, сентябрь  беттан  20 – чу  дийнахь  Г1ойт1ахь. Деша  ваххалц  йолу  белаллин  хан  цигахь  яьккхина  цо. Цул  т1аьхьа  Грозный  г1аларчу  16  школехь  1928 –чу  шарахь  долийна  дешар  цо  д1ахьо  1алханЮьратахь  хиллачу  юьхьанцарчу  опорни  школехь  а. Иза  1933  шарахь  чекхяьккхича, Сулаев  Мохьмад    деша  вахара  Баку  г1ала. Цигах  педагогически  рабфакехь  дешна  ваьлча, цо  1941  шарахь  чекхйоккху  Бакура  медицински  институт. Оцу  хенахь  дуьйна  схьа  лоьралла  а, литературни  болх  а  цхьана  д1акхоьхьу  цо.

Сулаев Мохмада  дуьххьара  шеен  байташ  язъян  йолийра  1935  шарахь. ша  Бакухь  доьшуш  волчу  хенахь «Нохчийн  йиш»  ц1е  йолу  фольклорах  тарйина  стих  язъярца.

1958  шарахь, «Безаман  эшарш»  ц1е  а  йолуш, керла  поэтически  сборник  арайаларца  д1аболабо  цуьнан  кхоллараллин  шолг1ак  мур. Цо  арахоьцу  поэзин  а, прозин  а  книжкаш: «Велларг  денвар» (дийцарш 1959  шо); «Даймехкан  з1аьнарш» (стихаш  1961  шо)…

Сулаев  Мохьмад  стихашкахь  денло  исбаьхьчу  Кавказан, вайн  мехкан  диц  ца  лун  1аламан  сурташ.

Кестта, цхьаъ  вукхунна  т1аьххье, арайовлура  цуьнан  поэзин  керла  сборникаш: «Дагчуьра  суьйнаш» (1968 шо), «Йоврйоцу  ц1е» (1970 шо), «Бакъдерг» (1973 шо), «Акхтарг», «Гила»  дукха  кхиерш.

Цуьнан  дешнаш  т1ехь  яздина  иллеш  вайн  халкъо  чйог1а  дезаш  т1еоьцу, царех  ду: «Угаре  а  хаза  зезаг», «Г1ан», «Хьо  яре  хьоьжу», «Къаьхьа  кад»…

Сулаев  Мохьмадан  поэзин  чулацаме  хьаьвсинчул  т1аьхьа, цуьнан  поэтически  говзаллин  а  тидам  бан  даьлча, гучудолу  цуьнан  хьоста  нохчийн  ширачу  поэзехь  хилар. Олуш  ду, поэтан  говзаллин  хьехархой  муьлш  бу, хаа  лаахь – уьш  лаха  цунна  угаре  а  безачу  поэташлахь

4 комментария

Оставить комментарий